Telefon

67 353 23 10

OFERTA

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w dochodzeniu następujących roszczeń:

odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu, w tym za:

  • uszkodzenie pojazdu na skutek wypadku;
  • uszkodzenie innych rzeczy w wyniku wypadku;
  • kradzież pojazdu.


odszkodowań za szkody na osobie, w tym:

  • roszczenia w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
  • wyrównanie utraconych zarobków lub innych dochodów;
  • renta dla poszkodowanego;
  • jednorazowe odszkodowanie;
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;


zadośćuczynień na rzecz osób bliskich, w szczególności w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym;

od firm ubezpieczeniowych o zwrot opłat likwidacyjnych przy tzw. poliso lokatach.